סרטי ראש

סרטי ראש עם פרח סרוגים מחוט כותנה הפרח מחובר באמצעות כפתור וניתן להסרה ולהחלפה